GARTNERTJENESTER

Gressklipping, stell av bed – Klipping av hekk og beplantning –

Sandstrøing – Snømåking – Spyling og rydding –

Merking av parkeringsplasser

Trenger du en gartner til hagen din?

Ta gjerne kontakt med oss i ALFA Eiendomsservice AS i god tid slik at vi kan planlegge fremdriften

Vi tilbyr i hovedsak vedlikehold av hager og grønne uterom, men tilbyr også planlegging og opparbeiding / utforming av grøntanlegg. Vi utfører også beskjæring av hekker, prydbusker, frukttrær og annen vegetasjon

• Private hager
• Borettslag
• Bedriftshager og bed
• Offentlige rom
• Grønne tak

Vi tilbyr også faste avtaler på skjøtsel og vedlikehold.

Vi har avdelinger i Molde, Ålesund og på Åndalsnes

Vårt ønske er at de grønne rommene skal være et sted for avkobling. Vi ønsker å gjøre hagene mest mulig lettstelte og praktiske, for å kunne gi deg hageglede.