GARTNERTJENESTER

Gressklipping, stell av bed – Klipping av hekk og beplantning –

Sandstrøing – Snømåking – Spyling og rydding –

Merking av parkeringsplasser

Kontakt oss

Trenger du en gartner til hagen din?

Ta gjerne kontakt med oss i ALFA Eiendomsservice AS i god tid slik at vi kan planlegge fremdriften

Vi tilbyr i hovedsak vedlikehold av hager og grønne uterom, men tilbyr også planlegging og opparbeiding / utforming av grøntanlegg. Vi utfører også beskjæring av hekker, prydbusker, frukttrær og annen vegetasjon.

• Private hager
• Borettslag
• Bedriftshager og bed
• Offentlige rom
• Grønne tak

Vårt ønske er å gjøre hagene mest mulig lettstelte og praktiske for å gjøre de grønne rommene til et sted for avkobling.

Vi tilbyr også faste avtaler på skjøtsel og vedlikehold.

Vi har avdelinger i Molde, Ålesund og på Åndalsnes.

Alfa Eiendomsservice kan også tilby snørydding og merking av parkeringsplasser.