For å nå framtidens lavutslippssamfunn har alle et ansvar, både enkeltindivider, myndigheter, og bedrifter.