Vaktmester fra Alfa Eiendomsservice AS

Vaktmester - Tekniske anlegg – Drift av SD anlegg – Kjøling og varmeanlegg –
Tak, sluker, takrenner –Brannvernleder –Nødlys / ledelys