VIKARER

Resepsjonist

Kontor

Industri

Prosjekt

Kontakt oss

Kontorstøtte

Med kontorstøtte mener vi tjenester i forbindelse med resepsjon, sentralbord, møterom, rekvisita og posthåndtering.

Et godt førsteinntrykk
Resepsjonen er gjestenes første møte med bedriften. Inntrykket de får her virker inn på hvordan bedriften oppfattes. Vi bemanner resepsjonen med personer som er serviceinnstilte og blide, for å være sikker på at de leverer tjenester som samsvarer med kundens ønsker og verdier.
Våre resepsjonister kan utføre oppgaver som er direkte knyttet til resepsjonen, som mottakelse og veiledning av gjester og ansatte, tilgangskontroll, administrasjon av parkering, post, taxibestillinger, bud og sentralbord. De kan også håndtere tilleggsoppgaver som bestilling av rekvisita, forberedelse av møterom, skanning/kopiering og dekorering til høytider m.m.

Ett kontaktpunkt
I mange tilfeller kan det være en fordel å utvide resepsjonistens ansvarsområder ved å utnevne en servicekoordinator. Servicekoordinatoren er et fast kontaktpunkt. Vedkommende følger opp servicenivåavtaler, og kontrollerer at tjenestene oppfyller avtalte krav om tidsfrister, kvalitet og kostnader.
Ta kontakt med oss så forteller vi deg mer om kontorstøtte fra Alfa Eiendomsservice AS.

Vi skal bidra til en effektiv og enklere hverdag
La Alfa Eiendomsservice ta seg av alle servicetjenestene på din arbeidsplass.
Du får én kontaktperson å forholde deg til, som leverer flere tjenester og kun en faktura. Dette bidrar til en enklere arbeidsdag med mange fordeler. Tilgang på lokal kompetanse, korte beslutningsveier, proaktiv ledelse og utnyttelse av ressurser på tvers av tjenesteområde er bare noen av disse. Resultatet av dette er reduserte kostnader og høyere brukertilfredshet.